PROCES

Kvalificeret arkitektrådgivning er en væsentlig forudsætning for skabelsen af god arkitektur og ikke mindst det helt rigtige projekt for kunden.

Det kræver indlevelse og forståelse, at kunne identificere de konkrete behov den enkelte kunde har, og samtidig en solid byggeteknisk og byggelovgivningsmæssig viden, at finde realiserbare løsninger der opfylder netop de behov projekterne skal dække.

Vi tilbyder alle de forskellige arkitektrådgivningsydelser man, som bygherre, har behov for i et byggeprojekt – dvs. skitsering, budgettering, byggeansøgninger, bygge- og udbudsprojekter, byggestyring og tilsyn under udførelsen.

Derudover har vi en del faste samarbejdspartnere, der tæller både ingeniører og entreprenører, der ved hvilken kvalitet vi forventer os af projekterne og som vi kan trække ind til opgaverne i nødvendigt omfang.

Vi holder jer i hånden fra start til slut. Så I kan føle jer trygge gennem hele forløbet. I en typisk proces hjælper vi vores kunder med at afdække deres reelle behov, og sikrer at de får netop det projekt de har brug for. Det er vigtigt at både kunder og vi kan være ærlige, omstillingsparate og indstillede på at det er en krævende proces man går ind i.

Faseopdeling

1

Forslagsfasen / skitsering (inkl. digitalisering af eksisterende forhold på baggrund af oprindelige tegninger og evt. stikprøveopmåling) / økonomisk overslag  

2

Myndighedsprojekt, myndighedstegninger og byggeandragende

3

Hovedprojekt / udbud (tegninger og beskrivelser og udbudsdokumenter)

4

Kontrahering, byggeledelse, tilsyn og opfølgning under udførelsen

Honorar

Vi tilbyder professionel arkitektrådgivning efter faktisk forbrugt tid eller til fast pris efter nærmere aftale, og afhænger af projekttypen. Projekter til enfamiliehuse udføres kun efter medgået tid, da tidsforbruget afhænger 1:1 af den enkelte opgaves kompleksitet og størrelse.

Vi har ikke faste standardiserede honorarer som gælder alle projekter, da alle projekter er forskellige og kræver forskellig indsats.

Man skal derfor, f.eks. som privat bygherre forvente at det vil koste et sted mellem kr. 160.000-240.000 ekskl. moms for arkitektrådgivning hvis man ønsker at få hjælp til at bygge en tilbygning til sit enfamiliehus. Dette indeholder som udgangspunkt alle faserne for arkitektrådgivningsdelen.

Ved det første møde bliver honoraret også drøftet, og ved udførelse af projekter i medgået tid, bliver der aftalt en forventet ramme for de enkelte faser inden opstart.

Ingeniør og specialkonsulenter

Ingeniørrådgivning og specialkonsulenter er ikke en del af arkitektrådgivningen. Ved projekter hvor der skal laves bærende konstruktioner eller nye installationer er det nødvendigt at tilknytte ingeniører også, og nogle gange er det nødvendigt at foretage jordbundsundersøgelser, miljøundersøgelser eller tilknytte en landmåler til opmåling og afsætning på grunden. Vi har flere faste tilknyttede samarbejdspartnere som vi benytter på tegnestuen når der er et behov for det på projekterne.

Ved mindre projekter vil disse parter blive tilknyttet som konsulenter med direkte kontraktforhold til kunden. Betaling for deres ydelser er ud over arkitekthonoraret og vil blive faktureret direkte.

Totalrådgivning & bygherrerådgivning

Ved større sager tilbyder vi også Totalrådgivning hvor vi medtager underrådgivere såsom ingeniører, landmålere og specialister på opgaven indenfor det samlede honorar.

Honoraret for denne type opgaver vil variere fra sag til sag og tilbydes kun på baggrund af forudgående møder med bygherren, eller på baggrund af et professionelt udbudsmateriale.

Entrepriseformer

Afhængigt af projektets type kan det give mening at anvende forskellige entrepriseformer.

Forskellen på de forskellige entrepriseformer og hvad de betyder for projektet og bygherren oplistes her:

Fagentreprise – alle håndværksfag indkøbes særskilt, og dette kræver en fuldtids byggeleder tilknyttet projektet under udførelsen. Arkitekt og bygherre skal i dette tilfælde have defineret alt på forhånd.

Hovedentreprise – alle håndværksfag samles under én hovedentreprenør som så er den entreprenør der skal styre projektet igennem og koordinere de enkelte håndværksfag. I dette tilfælde har bygherren kun én kontrakt og én person man skal tale med hos entreprenøren. Arkitekt og bygherre har defineret på forhånd hvad det er for nogle løsninger der ønskes og hvilke materialer der skal anvendes. Rådgiveren vil på større sager agere bygherrens byggeleder, og på mindre sager udføre fagtilsyn.

Strategisk samarbejde / partneringaftale – Denne entrepriseform er et samarbejde fra projektets start med tidlig udvælgelse af entreprenøren som man indgår aftale med. Alle håndværksfag samles under én hovedentreprenør som så er den entreprenør der skal styre projektet igennem og koordinere de enkelte håndværksfag. I dette tilfælde har bygherren kun én kontrakt og én person man skal tale med hos entreprenøren. Forskellen i samarbejdet hér, er at entreprenøren kommer tidligt ind i forløbet sammen med arkitekt og bygherren, og er med til at definere hvad det er for nogle løsninger der ønskes, hvilke materialer der skal anvendes og hvad dette koster. Rådgiveren vil på større sager agere bygherrens byggeleder, og på mindre sager udføre fagtilsyn.

Totalentreprise – alle håndværksfag og rådgivning samles under én entreprenør. Totalentreprenøren bestemmer hvilke løsninger der anvendes og hvilken kvalitet der leveres. En totalentreprenør skal have en rådgiver med i projektet da der leveres rådgiverydelser som en del af totalentreprisen. Bygherren kan komme med ønsker, men i sidste ende vil det være entreprenøren der bestemmer hvilke løsninger der kan udføres inden for den aftalte pris.

Er du interesseret?

Vi byder altid på en kop kaffe, ved det kreative hjørne om en snak om dine ønsker og ideer.