TVÆRBOMMEN 3-59/BROGÅRDSVEJ 137, GENTOFTE

Gentofte Søpark er en stor ejerboligforening bestående af 196 ejerlejligheder fordelt på 32 opgange og 5 boligblokke. På disse boligblokke fra 1946 har vi udskiftet de gamle tage og ovenlysvinduer, og samtidigt fået efterisoleret de store tagflader. Altaner og facader er også blevet renoveret og frisket op. Indvendigt i boligerne har vi fået udskiftet alle stigstrenge på vandinstallationerne, og i kældrene er varmecentralerne blevet totalrenoveret.