UDVIKLING AF BÆREDYGTIGT BOTILBUD

Dette projekt er et udviklingsprojekt af et botilbud, som vi har designet med henblik på opførelse forskellige steder rundt om i landet. Tankerne bag projektet er at skabe skærmede beboelsesrum for beboerne samtidig med at de har muligheden for samles i store lyse fællesrum. Projektet er tænkt udført med mange små private terrasser og nogle større fælles terrasser så beboerne kan vælge et opholdssted ud fra deres behov her og nu. Overflader er tænkt som en brandimprægneret træbeklædning sammenholdt med store sorte vinduer og et grønt sedum tag.