PARCELVEJ, VIRUM

Parcelvej 42B er et enderækkehus i den fredede bebyggelse Parcelgården, som er tegnet og opført af arkitekt Palle Suenson i 1952.

Bebyggelsen blev fredet i 2015.

Vi har udført en tagomlægning med etablering af nyt fast undertag mellem de eksisterende spær og efterisolering, samt udskiftning af ovenlysvinduer iht. de gældende byggeblade og et tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

De eksisterende tagsten, som er en rød Frederiksholm vingetagsten, blev forsigtig nedtaget og afrenset for mørtelrester og alger inden de blev genanvendt i størst muligt omfang og suppleret med andre genbrugstagsten. Det var essentielt for projektet at tagflugten ikke blev hævet i forbindelse med tagomlægningen da det hænger sammen med nabohuset. Den anvendte løsning kan benyttes af de andre 65 rækkehuse i bebyggelsen når disse skal have omlagt tagene over de næste år.