SALLINGHUS, FREDERIKSBERG (11 tagboliger)

Projektet omfatter opførelse af 11 nye tagboliger ovenpå den eksisterende ejendom beliggende i Vanløse. Tagboligerne opføres som en mansardkonstruktion ud mod vejen med to indskudte tagterrasser. Mansard og kviste beklædes med diagonale aluminiumsspån. Mod gården udføres en sort lodret facade med tagterrasser hele vejen rundt til de nye boliger.